Práce s klienty

                 

Odložení Karmy je rozhodující moment pro další rozvoj osobnosti na všech úrovních. Deaktivují se energie, které dosud stále dokola roztáčeli kolo prudkých negativních emočních reakcí. V momentě odložení starého principu fungování, můžeme nastavit nové koncepty a myšlenky v souladu s vysněnou budoucností. Ukončíme tak jednou pro vždy sebedestruktivní behaviorální návyky. 

Klient porozumí, proč se v jeho životě odehrálo vše, co se odehrálo, což automaticky přináší vnitřní pocit osvobození a obrovské uvolnění starých energií. Tím se okamžitě vytvoří emoční a mentální kapacita pro nové koncepty. Sám je schopen je přijmout a chápat do té míry, že s nimi dále samostatně pracuje, kdykoli potřebuje.

Workshopy – Přednášky – Konzultace

ODLOŽENÍ KARMY, deaktivace destruktivních Akášických záznamů

 AKTIVACE VNITŘNÍHO KOMPASU

 

SYSTÉM KOHERENCE    

Nové Informace – Základ Pro Lepší Rozhodnutí

„Po celý život ti budou lidé neustále cosi říkat. A většinou, pravděpodobně z devadesáti pěti procent, bude to, co ti budou říkat, špatně. To je skutečnost. Lidé jsou prostě přímo nabití špatnými a nepřesnými informacemi. Takže je těžké poznat, komu věřit.“

Michael Crichton, kniha Ztracený svět

Kvantové realita, minulost, přítomnost a budoucnost jsou ovlivňovány naší vibrační atmosférou v každém jednom okamžiku.

Edukační systém zaměřený na změnu osobnosti je o zvědomování sebedestruktivních přesvědčení proto, abychom neopakovali stále dokola ty samé postoje. Změna osobnosti přináší změnu osobní reality. Na to, abychom byli schopni vědomě tvořit svou vysněnou budoucnost a začali dosahovat požadovaných výsledků, musíme zcela opustit své defaultní- původní nastavení. Dosáhnout koherence mezi elektrickým polem mozku a magnetickým pole, srdce skrze uvědomělé postupy vytvoří koherenci s benevoletní inteligencí tvořící vše, co je.

Co se stane?

Budete tím, kým uvnitř sebe víte, že jste. Přestanete podléhat okolnostem, protože jim budete rozumět. Budete vědět, podle jakých myšlenkových vzorců, dohod a slibů  řídí podvědomá mysl váš život. Pochopíte, základy tvoření reality – jak obsah podvědomé mysli definuje to, kým jste a jak si již netvořit „nežádoucí“ okolnosti. Jak přimět mysl a tělo, aby opět spolupracovali.

Odložíte karmu – tíhu negativních emocionálních vzpomínek – pocity méněcennosti,  viny, sebelítosti, lpění na skvělé minulosti, loajalitu k bližním, apod. Začnete tvořit svou novou personalitu.

Informace o připravovaných workshopech budou brzy uvedeny na těchto stránkách.

Děkuji Vám za pozornost. Katka Lysne