Připravujeme

Workshop – Osobnostní-změna-11.12.2018

Workshopy zaměřené na změnu osobnosti – SYSTÉM KOHERENCE    

Nové Informace – Základ Pro Lepší Rozhodnutí

„Po celý život ti budou lidé neustále cosi říkat. A většinou, pravděpodobně z devadesáti pěti procent, bude to, co ti budou říkat, špatně. To je skutečnost. Lidé jsou prostě přímo nabití špatnými a nepřesnými informacemi. Takže je těžké poznat, komu věřit.“

Michael Crichton, kniha Ztracený svět

Kvantové souvislosti – edukační systém zaměřený na změnu osobnosti. Změna osobnosti přináší změnu osobní reality. Na to, abychom byli schopni vědomě tvořit svou budoucnost a začali dosahovat požadovaných výsledků, musíme zcela opustit své defaultní nastavení. Dosáhnout koherence mezi elektrickým polem mozku a magnetickým pole, srdce skrze uvědomělé postupy.

Co se naučíte?

Jak navigovat sebe sama a nepodléhat okolnostem. Jak  včas „odstoupit“ od emočně náročných situací, čili reagovat  tak, aby jste žili v klidu a v integritě se svými zásadami. Budete vědět, podle jakých myšlenkových vzorců, dohod a slibů  řídí podvědomá mysl váš život. Pochopíte, základy tvoření reality – jak obsah podvědomé mysli tvoří to, kým jste a jak již netvořit „nežádoucí okolnosti. Jak přimět mysl a tělo, aby opět spolupracovali tak, aby nevědomá mysl nespouštěla stále dokola destruktivní biochemické  reakce.

Budete vědět, kde ve vás je a jak se v každé situaci opřít o jediný skutečný opěrný bod. Seznámíte se se základními principy tvoření reality a budete znát metody, jak navigovali své vnitřní emoční prostředí. Jak si vytvořit novou osobnost, aby vás již nebrzdila dramata minulosti. U většiny z nás to znamená odložit tíhu negativních emocionálních vzpomínek – pocity méněcennosti,  viny, sebelítosti, lpění na skvělé minulosti, loajalitu k bližním, apod. Začnete tvořit svou novou personalitu.

Informace o připravovaných workshopech budou brzy uvedeny na těchto stránkách.

Děkujeme za Vaši návštěvu.

Kateřina L.