Co je lidské vědomí…

Your consciousness and your desire – what you affirm is energy. It’s not wishful thinking. It doesn’t go into the ethers and disappear or evaporate. Oh no. It goes to a place where it’s acted upon.

Do you know what consciousness is? It is the human beings quantum emgine and it is physical. It has rules of physics.

When you started to know about how to work with your own consciousness, the moment you begin, you inform every single cells in your body to start shifting into shades of grey.  Kryon

Co očekáváš?

Není třeba čistit prostor, do kterého vstupuješ, tvé světlo – tvá Merkaba, tak činí automaticky. Není třeba znovu aktivovat prošlá dramata vlastní minulosti, ale přezkoumat svůj vztah k těmto situacím.

Čili nikdy nejde o situaci, člověka nebo prostor, ale o tvůj vztah (myšlenku) o té věci.

Co očekáváš? Tu samou situaci? Ten samý výsledek, nebo máš lepší představu? Je to očekávání, jenž limituje výsledek. KL

Na čem pracují „Light workers“? Jak pomáhají planetě?

Jsou oddáni svému záměru. Vědí, proč jsou zde, proč si vybrali tuto dobu a místo, ze kterého operují. Jak významná je tato doba a práce, kterou přišli vykonávat. Často pro ně nemá nic jiného takový význam, jako pracovat na zvedání kolektivního vědomí, často v tichosti, bez vědomí svých nejbližších, pokud nějaké mají, pokud žijí v rodinách. Většina z nich stále ještě přebývá v ústraní a málokdo ví, co skutečně dělají. Nehovoří o své každodenní práci. Vědí. Rozlišují energie, které k nim přichází, umí odstoupit od okolních drama lépe než my ostatní. Vědomě pracují s jasným záměrem, eliminují negativní situace, nenavazují se na dramata ostatních lidí, atd. Je toho opravdu spousta. Krom všeho toho, co dělají pro svět, musí bez ustání pracovat na zvyšování svých vlastních energií, neboť pokud sami nesou nezpracovaná dramata minulosti, jejich světlo obsahuje tato dramata. Pak, např. v meditaci, posílají „Světlo“ do míst, která jsou energeticky vyčerpaná, v disharmonii. Světlo, které nese vibraci všeho, co jejich vlastní Merkaba obsahuje, nebude však tak efektivní. Proto „Lighworker“ musí pracovat nejen se současnou inkarnací, ale i s vlastní Akášou a podle mých zkušeností je rovněž nutné přepsat „letokruhy“ krystalické mřížky.

Jak „Lighworker“ pozná, jakou úroveň má jeho energie? Jeho práce – posílání „Světla“ bude uzdravovat jeho samého. Pokud se tak neděje, pak je potřeba zapracovat na svých vlastních blocích, pravděpodobně v hlubších rovinách. KL

Pokud odložíš karmu, nebudeš moci fungovat v nekompatibilním prostředí.

Situace se budou „dočišťovat“ pomocí snů, nepříjemných snů, které tě většinou vzbudí a vyděsí.  Pravděpodobně půjde o nejkritičtější momenty z dětství, propojené s tvou současnou situací. (Najdi v té situaci vzorec). Uvidíš v nich tvé skutečné motivy a skutečné motivy ostatních zúčastněných. Jejich postoje na energetické úrovni, tedy na úrovni vnitřního motivu, ne tak, jak se prezentují!!!!! Téměř vždy jde o energie manipulace, podvodu, vytvoření dramat za tvými zády proto, aby nedošlo k ohrožení pozic, ztráty peněz, či společenského postavení. ( Tedy jednání na základě strachu – boje o přežití – strach z konkurence). Neztrácela bych čas obhajováním sebe sama. V takovém prostředí by zřejmě nemělo cenu pokračovat, neboť není kompatibilní s tvou energií a tvým vnitřním záměrem. Jde o nezbytnou část postupu. Jednoduše řečeno: deklaraci úrovně, kterou pro sebe do budoucna nastavíš a přijmeš jako energetickou výchozí platformu. Nic se neboj, jde o velmi rychlý proces. Nové situace jsou již vytvořené. KL

Všechny vztahy jsou věčné

Pokud vynaložíme úsilí, čas, svou přítomnost k tomu, abychom vytvořili vztah s druhým člověkem, zůstává s námi na vždy. Mění formy, my měníme svůj názor na sebe navzájem, na to, co jsme vytvořili, ale vztah přetrvává navždy. Nemizí ani po té, co se s druhým člověkem nevídáme, ani po naší transformaci. Jde s námi z jedné inkarnace do druhé.

Pokud jste citlivý a vnímáte, jaké energie k vám přicházejí, pak pravděpodobně již několik dnů zaznamenáváte návrat „starých přátel“.  Lidí, se kterými se setkáváte v tomto životě možná poprvé, přesto víte, že se dobře znáte….

 

Díky za každý Tower Moment

Efektivní budeme na místech, která jsou v největším vibrační shodě s naší vlastní energií. Jste-li vizionáři, budete efektivně fungovat tam, kde jsou věci a lidé v pohybu, kde hledají způsob, jak vyjít ze starých struktur do vědomého „flow“.  Ne tam, kde se snaží ze všech sil poslepovat starý děravý hrnec. KL