Dnes opět urči svůj záměr

Energie se nám posunuly a je třeba pohnout se z místa. To znamená: Změň své myšlenky – svůj mentální postoj.  Změněná myšlenka v tobě změní vibrační atmosféru daného tématu, které řešíš. Pokud máš pocit, že se věci nevyvíjí, dnes znovu prozkoumej svůj záměr a učiň nové a jasné rozhodnutí. Jen ty víš, jak má tvá situace vypadat. Jak se mají věci vyvíjet. Nazři svůj mentální postoj a znovu definuj kým v této situaci jsi a jaký má být výsledek. Tzn. jak se máš cítit. Svým vnitřním zrakem hleď na svou situaci jako na dokončenou. Ve skutečnosti jsi vytvořil novou situaci. Takovou, jakou si ji přeješ mít. Vidíš ten obraz? Sebe sama v požadovaném výsledku? Pak máš hotovo. Víc teď není třeba. Stačí jen poděkovat. Tedy, DĚKUJI. KL