Získávání informací z Akáši

Akáša není uložená v našem mozku. Není tedy uložená ve stejném místě, kde jsou uložené vzpomínky a kde vznikají synapse vzpomínek.  Nelze tyto informace hledat v prostoru struktur, mozku, jež funguje na principu synapsí. Akáša je uložená v DNA.  A protože není uložená v mozku, nepamatujeme si, co Akášické záznamy obsahují.

DNA komunikuje s našim vědomím jinak, nežli mozek.

Jak se tedy informace z Akášických záznamů dostanou do mozku? Skrze proces nazývaný indukce. Skrze překrývání multidimenzionálního pole. Tento proces se odehrává na základní úrovni DNA a oboustranně působí na lidské vědomí. Kryon