Na čem pracují „Light workers“? Jak pomáhají planetě?

Jsou oddáni svému záměru. Vědí, proč jsou zde, proč si vybrali tuto dobu a místo, ze kterého operují. Jak významná je tato doba a práce, kterou přišli vykonávat. Často pro ně nemá nic jiného takový význam, jako pracovat na zvedání kolektivního vědomí, často v tichosti, bez vědomí svých nejbližších, pokud nějaké mají, pokud žijí v rodinách. Většina z nich stále ještě přebývá v ústraní a málokdo ví, co skutečně dělají. Nehovoří o své každodenní práci. Vědí. Rozlišují energie, které k nim přichází, umí odstoupit od okolních drama lépe než my ostatní. Vědomě pracují s jasným záměrem, eliminují negativní situace, nenavazují se na dramata ostatních lidí, atd. Je toho opravdu spousta. Krom všeho toho, co dělají pro svět, musí bez ustání pracovat na zvyšování svých vlastních energií, neboť pokud sami nesou nezpracovaná dramata minulosti, jejich světlo obsahuje tato dramata. Pak, např. v meditaci, posílají „Světlo“ do míst, která jsou energeticky vyčerpaná, v disharmonii. Světlo, které nese vibraci všeho, co jejich vlastní Merkaba obsahuje, nebude však tak efektivní. Proto „Lighworker“ musí pracovat nejen se současnou inkarnací, ale i s vlastní Akášou a podle mých zkušeností je rovněž nutné přepsat „letokruhy“ krystalické mřížky.

Jak „Lighworker“ pozná, jakou úroveň má jeho energie? Jeho práce – posílání „Světla“ bude uzdravovat jeho samého. Pokud se tak neděje, pak je potřeba zapracovat na svých vlastních blocích, pravděpodobně v hlubších rovinách. KL