Vnitřní dialog

Tvůj vnitřní dialog tvoří tvou vnější realitu. Ty nejniternější, nejhlubší myšlenky, které většinou s nikým nesdílíš ….. Čemu jsi o sobě uvěřil?  Zjisti to a pak si vytvoř si svá vlastní nová přesvědčení.

Je to tvůj život, je to tvá volba. Neboj se a začni znovu. Vezmi čisté plátno a namaluj nový obraz své budoucnosti. Ne. Není pozdě. A není nikdo jiný, kdo by měl rozhodovat o tvém způsobu života. Jen ty znáš správnou představu o své budoucnosti. Jen ty víš, čemu věříš a kým chceš být.

Nechť jsou tvá nová přesvědčení tvými zákony. Nech, ať ty určí, tvé další kroky. Nechť z nich vzejdou tvá nová rozhodnutí. Nedovol, aby názory druhých lidí utvářely tvou realitu. Chce to odvahu, já vím. Ale tvůj život za to stojí. K. Lysne